LET OP: Bericht betreffende het coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus verzoeken wij mensen met verkoudheidsklachten en/of koorts niet naar de rechtswinkel te komen. Tevens verzoeken wij dat al onze bezoekers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid.

Indien de rechtswinkel onverhoopt gesloten is i.v.m. bovenstaande dan wordt dit op de volgende kanalen vermeld:

Facebook
Instagram
LinkedIn

~ Het bestuur 2019/2020

Telefoon wordt niet meer gebruikt

Vanaf heden wordt het telefoonnummer van de Rechtswinkel Schiedam niet meer gebruikt. Alle contacten kunnen voortaan worden gedaan via de inloopspreekuren of via info@rechtswinkelschiedam.nl

Wij zullen eveneens via de e-mail geen juridisch advies verstrekken. De Rechtswinkel Schiedam wenst persoonlijke hulp te bieden. Dit kunnen wij via de e-mail niet realiseren.

Beslag uitgelegd

De deurwaarder kan onder andere beslag leggen op uw spullen, bankrekening of loon. Voor beslaglegging is meestal vooraf toestemming nodig van de rechter. Hoe verloopt een beslaglegging? En op welke spullen mag de deurwaarder geen beslag leggen?

De schuldeiser wil zeker zijn dat u tijdens de procedure bij de rechter niet uw hele hebben en houden kwijtraakt. Zij willen namelijk centen van u hebben, of iets wat daartoe leidt.
Daarom dient een advocaat een verzoek in bij de rechter om er zeker van te zijn, dat er ook na een rechtszaak nog iets te halen valt. Indien de rechter het verzoek goedkeurt, dan kan de deurwaarder op weg om het beslag te gaan leggen. Een goedkeuring door de rechter wordt vrij snel gegeven.

Op grond van de wet mag de deurwaarder geen beslag leggen op het bed, het beddengoed en de kleding van u en alle thuiswonende gezinsleden.
Ook mag er geen beslag worden gelegd op de voedsel- en drankvoorraad. Tot slot mag er geen beslag worden gelegd op gereedschappen die horen bij een eigen bedrijf.

Op dit moment heeft de regering het plan om ervoor te zorgen dat er meer spullen van beslag worden uitgezonderd. in de toekomst kunnen op keukenapparaten en -gerei, spullen voor persoonlijke verzorging, speelgoed, heel persoonlijke spullen en op huisdieren waarschijnlijk ook geen beslag meer worden gelegd.

washhouse-294621_1280Deze plannen zijn echter nog niet van kracht en dus mag de deurwaarder op alle spullen beslag leggen. De koelkast, de wasmachine, computers, meubels, laptops, sieraden, kunstwerken, servies etc.

Wanneer de rechter toestemming moet geven om deze spullen te verkopen kan hij wel vinden dat de sprake is van misbruik van recht.

Voor de wet worden dieren net zo behandelt als spullen. De deurwaarder kan dus ook beslag laten leggen op uw huisdier. Zo kunnen hond of kat dus door de deurwaarder onder het , waarna u ook garant moet staan voor hun verzorging tijdens het beslag.

Ook op het loon of de bankrekening kan beslag worden gelegd, waarbij wel rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet: een bedrag waar geen beslag op mag worden gelegd, zodat u niet volledig zonder geld zit. Vaak wordt dit beslag gelegd aan het einde van de maand: vlak na het storten van het loon, het liefst met vakantiegeld of de 13e maand.

Het beslag wordt vaak gebruikt als drukmiddel om ervoor te zorgen dat er geen dure procedure nodig is. Beslaglegging is namelijk vervelend, dus het is dan verleidelijk om de schuld zo snel mogelijk af te lossen.

Hoewel het eenvoudig is om een beslag te laten leggen, is het lastiger om het op te heffen. Dat dient te gebeuren via een kort geding bij de rechter. Ondanks dat opheffing in theorie een korte procedure hoort te zijn, kan het in de praktijk enkele maanden duren. Daarnaast kost het geld, terwijl de bankrekening of een deel van het loon nog steeds ‘bevroren’ kan zijn. Hierdoor is een procedure voor opheffing lastig om op te starten.

Indien er onterecht beslag is gelegd, kan er een schadevergoeding worden gevorderd.

Kristel van der Horst, Voorzitter Stichting Rechtswinkel Schiedam

Waarom de Rechtswinkel Schiedam?

Rechtswinkels helpen u gratis bij juridische zaken, omdat zij geloven in de rechtstaat: iedereen behoort zijn recht te krijgen, ook wanneer men het uurloon van een advocaat niet kan betalen.team-386673_1280 Elke rechtswinkel in Nederland heeft een andere werkwijze: zo kunnen zij verschillen qua dienstverlening of qua samenstelling en grootte.
Daarom hierna een aantal redenen waarom wij, als medewerkers en bestuur, achter onze rechtswinkel staan en ervoor hebben gekozen om juist voor de Rechtswinkel Schiedam werkzaam te zijn.

1. Wij houden van een persoonlijk gesprek
Wij geven geen advies over de telefoon of per e-mail. Om u goed van dienst te kunnen zijn, willen wij de stukken waarover u een vraag hebt bekijken, ter voorkoming dat belangrijke punten over het hoofd worden gezien. Daarnaast vinden we het prettig om met u kennis te maken!

2. Wij zijn open-minded en divers
Onze studenten spreken naast Nederlands andere talen, hebben een grote algemene kennis en studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Hierdoor leren wij van elkaar. Net zo divers als dat onze studenten zijn, nemen wij ook onze zaken in.

Of uw werkgever u nu ongevraagd heeft gefilmd, uw chihuahua-pup een erfelijke ziekte blijkt te hebben, uw vakantievlucht geannuleerd is, het toeristenvisum van uw familielid is afgewezen, u een onterechte parkeerboete hebt gekregen, uw foto’s zonder toestemming op internet gebruikt worden, uw bijzondere bijstand door de gemeente niet wordt toegekend, of, uw nieuwe koelkast werkt niet; wij pakken uw zaak op. Zo vergroten wij de kans dat we al kennis hebben over uw volgende vraag!

3. Wij geven niet enkel advies
Ondanks dat onze medewerkers kennis hebben van verschillende talen, culturen en studeren aan verschillende universiteiten, hebben wij in ieder geval één ding gemeen: we helpen mensen graag. Vaak vergen zaken meer dan alleen het geven van advies. Dan dient u een brief te schrijven, een bezwaar aan te tekenen of moet u zelfs aanwezig zijn bij zittingen van devolunteer-652383_1280 (1) gemeente, de huurcommissie of het kantongerecht!
Wij zullen u niet afschepen met een voorbeeldbrief of -bezwaar. Wij begrijpen dat het ingewikkeld is. Onze medewerkers geven waar het kan advies, schrijven uw brieven en bezwaar of staan u bij gedurende een zitting. Zo helpen wij u volwaardig en worden wij steeds betere juristen.

4. Wij hebben een uitstekende ligging
Doordat wij vlakbij station Schiedam Centrum gevestigd zijn hebben wij een ideale bereikbaarheid. Vanuit heel Rotterdam en omstreken zijn wij per metro, bus en tram bereikbaar. Ook per trein zijn wij op 5 min. afstand van Rotterdam Centraal Station, op 8 min.  van Delft en 15 min. van Den Haag. Dat is dus handig voor ons als student, maar ook voor u als cliënt!

5. Wij hebben integriteit en eerlijkheid hoog in het vaandel staan
Wekelijks krijgen wij cliënten met minder leuke vragen; over geweld, ondercuratelestelling, schulden etc. Dit hoort er voor ons bij en we zullen ook die vragen rustig beantwoorden. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, dus u kunt deze vragen gerust stellen.

Wij lopen alle juridische en niet-juridische mogelijkheden af en denken verder in uw belang. Toch kan het zo zijn dat een zaak, juridisch, geen kans van slagen heeft of dat wij uw zaak niet aankunnen, omdat het zeer specialistische kennis vereist bij bijvoorbeeld een strafzaak of een immigratieprocedure, dan zullen wij u dat eerlijk vertellen.
Wel kunnen we u dan weer helpen met het vinden van een advocaat en het minimaliseren van de kosten voor een advocaat. Zo is het mogelijk dat u niets hoeft te betalen, indien u een laag inkomen hebt.

Daarom kiezen wij ervoor om bij de Stichting Rechtswinkel Schiedam te werken. Deze werkwijze is tot nu toe, en dat is bijna 40 jaar, een groot succes gebleken in Schiedam en omstreken. Dit is eveneens de reden dat wij zowel veel sollicitanten als ook veel cliënten hebben. Ook u bent van harte welkom om bij ons langs te komen met uw vraag!

 

Kristel van der Horst, Voorzitter Stichting Rechtswinkel Schiedam

De asielprocedure: how to?

De asielprocedure vangt aan wanneer een asielzoeker zich meldt bij een aanmeldcentrum.children-63175_640 Tijdens de asielprocedure is de Immigratie- en Naturalisatiedienst bevoegd om te bepalen of iemand wel of niet recht heeft op een verblijfsvergunning.

Aanmeldcentra
Er zijn in Nederland verschillende aanmeldcentra: Ter Apel, Den Bosch en Zevenaar. Vanuit Ter Apel worden asielzoekers naar een van de voornoemde centra gebracht. Daarnaast is er op Schiphol een speciaal aanmeldcentrum voor asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland zijn gekomen.

De eerste 6 dagen
Tijdens de eerste zes dagen in het aanmeldcentrum krijgen asielzoekers de tijd om uit te rusten en henzelf voor te bereiden op de procedure. Daarbij krijgen ze in die periode voorlichting van Vluchtelingen Werk en mogen ze met hun advocaat spreken.
Ten tijde van de rust- en voorbereidingstermijn krijgen asielzoekers medisch advies. Uit dat advies dient te blijken of de asielzoeker in kwestie lichamelijke en/of geestelijke beperkingen heeft waarmee de IND rekening dient te houden. Ondertussen wordt er onderzoek verricht door de IND naar de door de asielzoeker aangeleverde documenten en stelt de IND de identiteit vast.

Algemene procedure
De algemene asielprocedure vangt aan na de rust- en voorbereidingstermijn. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, dienen de asielzoekers een bepaalde procedure te doorlopen: de algemene asielprocedure. Deze procedure duurt acht dagen. Op dag één vindt het ‘eerste gehoor’ plaats. Dit houdt in dat een IND- medewerker de asielzoeker spreekt om zo zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Op dag twee krijgt de asielzoeker de gelegenheid om het eerste gehoor met zijn/haar advocaat te bespreken. Tevens wordt tezamen met de advocaat het tweede gehoor voorbereid, dat plaatsvindt op de derde dag. Het tweede gehoor –ook wel het nader gehoor genoemd- vindt plaats op de derde dag. Tijdens dat gehoor kan de asielzoeker aangeven waarom hij/zij naar Nederland is gevlucht. Op basis daarvan neemt de IND een besluit over het asielverzoek. Dit nader gehoor is dus erg belangrijk. Vluchtelingen werk kan aanwezig zijn bij dat gehoor, indien de advocaat van de asielzoeker daar om vraagt of er een andere aanleiding is voor hun aanwezigheid. Op dag 4 kan de asielzoeker wederom zijn/haar advocaat spreken en het nader gehoor bespreken. Dit is erg belangrijk, want de asielzoeker krijgt de gelegenheid om verbeteringen en/of aanvullingen door te geven aan de IND. Na de vierde dag besluit de IND of over de aanvraag in de algemene procedure beslist kan worden of dat er meer informatie nodig is. Indien dat laatste het geval is dan wordt de asielzoeker doorverwezen naar de verlengde asielprocedure.

In de gevallen waarin de asielzoeker aan de voorwaarden voor bescherming voldoet, wordt aan hem een verblijfsvergunning verleend. Deze is wel tijdelijk van aard. Na vijf jaar kan er een definitieve verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Gracia Sehdou, Juridisch medewerker Stichting Rechtswinkel Schiedam