Het Bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat alle externe contacten onderhouden worden. Onder andere houdt het bestuur contact met advocaten(kantoren), juristen en docenten om onze medewerkers te voorzien van bijscholing en activiteiten. Tevens zorgt het bestuur ervoor dat interne- en financiële zaken op orde zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sollicitatieprocedures, personeelszaken, subsidieaanvragen en de boekhouding.

Bestuur 2020/2021
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter – Maja Raslan
Vicevoorzitter – Julia van Buuren
Secretaris – Fenne Dijkstra
Penningmeester – Sandley Conep

Beleidsplan
In het beleidsplan zet het bestuur de plannen uiteen voor het komende kalenderjaar. Via de onderstaande links kunt u de beleidsplannen van het vorige en het huidige bestuur downloaden.

1. Download via hier het beleidsplan van het bestuur 2020/2021
2. Download via hier het beleidsplan van het bestuur 2019/2020
3. Download via hier het beleidsplan van het bestuur 2018/2019

Financieel jaarverslag kalenderjaren
Via onderstaande link kunt u het jaarverslag downloaden van de kalenderjaren 2018 en 2019.

Download via hier het financieel jaarverslag van 2019.
Download via hier het financieel jaarverslag van 2018.

Beloningsbeleid Stichting Rechtswinkel Schiedam

Het bestuur van de rechtswinkel zal op geen enkele wijze een beloning ontvangen. Het bestuur zal evenals haar medewerkers enkel een onkostenvergoeding ontvangen.

Werkzaamheden Rechtswinkel Schiedam

Download via hier een verslag van de werkzaamheden van de Rechtswinkel.